Landschappelijk raamwerk

Kenmerkend voor Sparrenlaene zijn de laanstructuren, de te handhaven houtwallen als afschermend groen en de uit te breiden waterpartijen. Aan dit groene raamwerk worden nieuwe elementen toegevoegd, zoals hagen en bomen langs de lanen en wandelpaden. Het openbare gebied vloeit geleidelijk over in de individuele kavels dankzij groene erfafscheidingen. Deze kunnen eventueel worden gecombineerd met open hekwerken.


Ingetogen architectuur

Sparrenlaene vraagt om een eenduidig en helder architectonisch concept voor de woningen. Hiermee wordt een samenhang van alle bebouwing op de kavel bedoeld. Dat kan alleen wanneer de gekozen bouwstijl consequent op de gehele kavel wordt doorgevoerd, van hoofd- tot bijgebouw. Om individualiteit mogelijk te maken zijn alle dakvormen toegestaan die passend zijn bij de gekozen bouwstijl.


Sparrenlaene vraagt om ingetogen en natuurlijk materiaalgebruik, zoals baksteen, -natuursteen, hout, zink, keramische dakpannen en leien. De toe te passen kleuren sluiten aan op de gekozen materialen. Kwaliteit en exclusiviteit, natuurlijk in Sparrenlaene!


Downloadpagina met volledig beeldkwaliteitsplan.

Beeldkwaliteit

Het is van belang dat alle woningen zeer zorgvuldig worden vormgegeven. Hiertoe is in samenspraak met een stedenbouwkundige het beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan staan de algemene uitgangs-punten die gelden voor de vormgeving van alle woningen in Sparrenlaene. Het doordachte beeld-

kwaliteitsplan staat borg voor een kwalitatief hoog-waardige woonomgeving met een exclusief karakter.


Wijk met karakter

Het creëren van de informele, groene en ruime sfeer zit vooral in het zichtbaar maken en het benadrukken van de tuinen en het openbaar groen. Dit kan onder andere door de woning rondom vrij op de kavel te plaatsen. Het losse en vrijstaande karakter wordt versterkt door de garages en losse bebouwing áchter de voorgevel te plaatsen. Zo ontstaat tevens ruimte voor parkeren op eigen terrein. Hierdoor blijven de straten groen en grotendeels vrij van geparkeerde auto’s. Door een breed scala aan bouwmogelijkheden en bouwstijlen, binnen de ruime kaders die het beelkwaliteitsplan biedt, wordt het informele karakter van de wijk vergroot. Individualiteit per woning is gewenst, repetitie van bebouwing moet juist worden vermeden. De vorm-geving van de tweekappers à la carte sluit hier naadloos op aan. Binnen Sparrenlaene heeft élke woning zijn eigen identiteit.


beeldkwaliteitsplan