algemeen

ligging

historie

Verleden

Sinds de jaren 60 stond op de locatie van Sparrenlaene een kantoor met laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren.


In juli 2001 heeft de dienst besloten om deze vestiging in Boxtel te sluiten.


In 2003 heeft Cornelis Huygens Projectontwikkeling het terrein van de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren aangekocht. In de daaropvolgende jaren is het terrein herontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel.


In juli 2011 is het nieuwe bestemmingsplan Sparrenlaene onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 31 grondgebonden woningen en 30-40 appartementen mogelijk. Aansluitend is gestart met de sloop van het bestaande complex.


Heden

In oktober 2012 is gestart met de verkoop van de bouwkavels en de tweekappers à la carte.


Toekomst

Het appartementengebouw zal in de tweede fase worden gerealiseerd.